La Generalitat posa en marxa un equip especial d’inspectors i tècnics. El Periódico, 23/4/2003

ANTONIO FUENTES

L’assetjament moral i psicològic al lloc de treball ja ha entrat a les estadístiques. Per tant, existeix. Davant les dimensions cada vegada més importants que pren el problema del mobbing, la Generalitat ha començat a comptabilitzar aquests casos en un capítol específic. L’any passat, el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme va rebre 143 denúncies per “maltractaments psicològics a la feina”, segons consta en una resposta de conseller, Antoni Fernández Teixidó a una pregunta del PSC.

La Generalitat ha posat en marxa mesures especials per fer front al problema. Una d’elles és l’especialització d’inspectors i tècnics en la detecció i assessorament per casos d’assetjament psicològic. A més, s’ha creat un grup especial al Centre de Seguretat i Condicions de Treball de Barcelona que s’encarrega de l’estudi i investigació de les denúncies presentades, així com d’establir una metodologia per separar el que és el mobbing del que no ho és.

Els inspectors de Treball modificaran les seves indagacions en les empreses perquè aquests “riscos emergents siguin més coneguts i acceptats també com a riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors”, explica Fernández Teixidó. Aquestes actuacions, afegeix el conseller, contribuiran a superar l’escepticisme sobre el tractament del problema.

La sensibilització envers aquest tema també s’aprecia en el creixent número de sentències sobre assetjament psicològic. En aquests casos, la dificultat radica a reunir proves per demostrar que un cap ha arraconat i vilipendiat un treballador. “No tinc res per escrit i els meus companys no volen parlar”, assegura una treballadora que està a punt de deixar una gran empresa després d’un any de baixa per depressió per assetjament psicològic.

La dificultat probatòria provoca casos extrems, com que dos tribunals dictessin, amb cinc mesos de diferència, en contra i a favor d’una mateixa demanda per mobbing.

Author: ADECAF