El nombre de dones a les presons catalanes, dels més alts d’Europa. Avui, 27/05/03

Moltes estrangeres que estan tancades per tràfic de drogues són joves i cultes i provenen de Sud-amèrica.

Representen el 7 per cent del total de la població penitenciària.

Mireia Rourera

BARCELONA

La població reclusa femenina a Catalunya, que representa un 7 per cent del total, és una de les més nombroses d’Europa. Així es desprèn d’un estudi sobre la situació de les presons femenines a l’Estat espanyol realitzat per la professora de sociologia i economista Elisabet Almeda, un text que sosté que a Europa les dones preses representen, al contrari de l’alt índex de Catalunya, només entre un 4 i un 6 per cent de la població reclusa total. Segons el treball d’aquesta experta, recollit en un llibre que porta per títol Mujeres encarceladas, les dones empresonades representaven el 2001 un 4,1% a Itàlia i la Gran Bretanya, un 4% a França, un 4,3% a Alemanya i Bèlgica, un 3,7% a Grècia i, finalment, un 2,3% a Irlanda. A l’Estat espanyol, on l’any 2000 les dones representaven el 9% del total de reclusos, “des dels anys vuitanta el nombre de dones recluses ha augmentat tant que el seu increment quasi triplica el que ha experimentat la població reclusa masculina”, segons Almeda.

Segons les dades oficials facilitades pel departament de Justícia i Interior, el març passat hi havia 509 dones ingressades en els diferents centres penitenciaris catalans, 393 de les quals estaven complint condemna i 116 estaven en situació de presó preventiva. La població reclusa total era, per aquelles dates, de 7.086 persones. De les poc més de 500 preses, 122 eren estrangeres, principalment colombianes.

A diferència dels homes que estan reclosos a Catalunya hi ha molt poques dones d’origen magribí: “Només tenim sis dones d’origen magribí, tres que estan condemnades i tres més que estan en situació de preventives”, explicava una portaveu del departament de Justícia i Interior. “En canvi, -assegurava la mateixa font- quan es parla de presos estrangers els magribins són la immensa majoria: 226 de preventius i 360 de penats amb data de finals del 2002 en una població total de 6.577 reclusos”.

Les preses a Catalunya ho són sobretot per delictes contra la salut pública i, en segon lloc, per robatoris. “Moltes dones estrangeres que estan a presó per tràfic de drogues són joves, cultes i provenen de països amb molts problemes econòmics, sobretot sud-americans. La majoria han decidit traficar amb drogues per poder sortir de la misèria, i moltes per donar menjar als seus fills. La majoria són detingudes la primera vegada que fan de correu”, afirma una font pròxima a la presó de Wad-Ras.

La població femenina reclusa catalana es reparteix en cinc centres diferents: la presó exclusiva de dones de Wad-Ras de Barcelona, on al març hi havia 190 persones, i els mòduls especials als centres penitenciaris d’homes de Can Brians, Tarragona, Ponent i Girona, on hi havia respectivament 244, 11, 52 i 12 dones. Només a Wad-Ras hi havia onze preses amb fills menors de tres anys.

Més joves

Segons les últimes estadídistiques oficials, de l’últim semestre del 2002, una de les diferències de les dones que estan preses a Catalunya respecte als homes és l’edat d’ingrés. “Les dones entren més joves, entre els 26 i els 30 anys, mentre que els homes tenen més edat, entre els 31 i els 40”, afirma aquest departament

Author: ADECAF